Znanost

Prijava

Registriraj se

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

MATEMATIKA (grč. mathema - znanje) i cjelokupna njezina povijest kroz mnogobrojne kulture i civilizacije razvijala je čovječanstvo u njegovom spoznavanju i rješavanju prvenstveno u  početku nekih svakidašnjih praktičnih problema, šireći se dalje na određenu akademsku razinu.

Sam njezin razvoj postavio je određenu grubu podjelu matematike koja unutar  svojih osnova izučava strukture, promjene i prostor, razvijajući još mnoga dodatna područja.

Danas u cijelom svom opsegu i sadržajnosti izuzetno napreduje i specijalizira se prema različitim granama oslanjajući se na  nove  tehnologije.

Matematika kao znanost i odgojno  - obrazovno područje povijesno su povezani, te se ujedinjuju u prostoru metodike nastave matematike.

Metodika nastave matematike kao interdisciplinarna znanost proučava pojave i pronalazi nove metode u procesu učenja i poučavanja kao cilj ostvarivanja suvremene nastave.

Kod početne nastave matematike oslanjamo se na samu razvojnu dob  djece i nužno je povezivati nastavu matematike s igrom  i praktičnom aktivnošću djeteta.

Nastava matematike u razrednoj nastavi počiva na shvaćanju pojma prirodnog broja i osposobljavanju za izvođenje osnovnih računskih operacija. Postavljaju se odnosi među geometrijskim tijelima i likovima.